Kime Buzzelli ARTWORK
You Are Everywhere
2007
mixed media
12 X 15